Cele mai noi stiri online
Revista Presei

CIUREZU E MAI ORTOMAN SIF Banat Crişana şi SIF Muntenia repetă scenariul din balada Mioriţa, într-o acţiune de concurenţă neloială contra SIF Oltenia – 08.09.2020

Monstruosul pieţei noastre de capital nu mai poate fi disimulat sub loviturile prin care legalitatea este mutilată de tupeul în creştere al administratorului SIF Banat Crişana, care, văzând că manipularea evidentă a pieţei îi este tolerată, arată tuturor că pe el nu îl priveşte Legea, că lui nu i se aplică Legea, ba chiar, cu sprijinul fără perdea al unor şefi ai Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), are puterea să-i oblige chiar şi pe oponenţii săi să încalce Legea, aşa cum i-a făcut-o şi preşedintelui SIF Oltenia Tudor Ciurezu, silit sub asediul cooperativei ASF & SIF Banat Crişana & SIF Muntenia, să includă pe ordinea de zi a proiectatei AGA din 12 octombrie, aprobarea distribuirii de dividende acţionarilor din iunie, ceea ce este un subiect ilegal şi, prin urmare, nu poate fi pus în discuţie.

GOARNELE LUI BOGDAN DRĂGOI ÎN MASS MEDIA FINANCIARĂ

În rând cu alte organe de presă care susţin că ar fi interesate de fenomenul pieţei de capital, ziarul BURSA şi-a informat conştiincios publicul: “Consiliul de Administraţie al SIF Oltenia (SIF5) a convocat acţionarii, la data de 12 octombrie, la solicitarea SIF Banat-Crişana (SIF1) şi SIF Muntenia (SIF4), ce deţin 5,55% din SIF5, pentru revocarea hotărârilor celor două adunări ce au avut loc în data de 28 aprilie şi supunerea din nou la vot a propunerilor iniţiale avute pe ordinea de zi, referitoare la aprobarea situaţiilor financiare aferente anului 2019 şi distribuţia de dividende, dupa cum arată Raportul conţinând Convocatorul remis Bursei de Valori Bucureşti (BVB), pe 3 septembrie, de SIF-ul din Craiova.

[…]

Pentru adunarea din 12 octombrie, data de referinţă, (cea care defineşte acţionarii care au dreptul să participe la şedinţă), este cea de 30 septembrie 2020, iar acţionarii cărora li se cuvin dividende, sunt cei înregistraţi la Depozitarul Central în data de 12 iunie 2020, conform propunerii din Convocator”.

Degeaba am aşteptat o tresărire din partea ziariştilor cu veleităţi financiare.

Nimic.

Cer senin.

Acest Convocator relatat fără nicio tresărire de presa cu veleităţi financiare este un obiect zburător neidentificat din care urmează să descindă pe Pământ extraterestrul libanez Najib el Lakis, împreună cu extraterestrul românesc Gabriel Grădinescu, să ne înveţe folosirea Legilor pieţei de capital în perioada de ispăşire a condamnării la trei ani de închisoare cu suspendare antigravitaţională.

Vâââââjjj, bum, poc!

Nimeni din mass media cu veleităţi financiare nu a avut bunul simţ să informeze publicul că Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă nu permite ca o Adunare generală a acţionarilor (AGA) să identifice cui i se cuvin dividende la o dată anterioară celei desfăşurării AGA, ci doar la o dată ulterioară:

“Art. 86.(1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, data la care are loc identificarea acţionarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acţionarilor va fi stabilită de aceasta din urmă. Această dată va fi ulterioară cu cel puţin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acţionarilor.

Este normal.

Cum să devii acţionar în septembrie şi să decizi pe 12 octombrie că le dai sau nu le dai dividende (că AGA e liberă, vezi bine, să decidă şi să nu le dea) acţionarilor din 12 iunie?!

De la 12 iunie şi până vinerea asta care a trecut s-a modificat structura acţionariatului într-o proporţie de 7,49% (tranzacţii şi răscumpărări).

Deci, cum poate AGA din 12 octombrie care are alţi acţionari să decidă distribuirea dividendului acţionarilor înregistraţi la 12 iunie?!

Mi-e greu să explic mai pe larg o astfel de tâmpenie.

Consultantul infractor Najib el Lakis, al preşedintelui SIF Banat Crişana Bogdan Drăgoi, pentru care legea nu este vreo problemă, că de aceea este condamnat la trei ani cu suspendare antigravitaţională, ar trebui să ne înveţe cum 12 iunie 2020 este o dată ulterioară datei de 12 octombrie 2020, pentru că aceasta este o propunere comună a SIF Banat Crişana şi SIF Muntenia.

Extratereştrii libanezi şi româneşti.

Maşina timpului.

Vââââjjj, bum, poc!

Nu este prima tâmpenie care emană de la SIF Banat Crişana.

De acum enumerăm lunile anului astfel: …aprilie, mai, octombrie, iulie, august, iunie, septembrie…

Aşa e pe Planeta Drăgoi, din Constelaţia Lakis, în Universul Grădinescu.

Vââââââjjj, bum, poc!

Preşedintele SIF Oltenia Tudor Ciurezu a fost prins de această propunere tâmpită ca peştele în vârşă şi, oricât s-a zbătut, n-a mai putut să scape din găleata în care l-a aruncat ASF.

CONCERTAREA CONTRA SIF OLTENIA ORGANIZATĂ DE SIF BANAT CRIŞANA & SIF MUNTENIA SE VEDE DE PE LUNĂ, CA ZIDUL CHINEZESC

Staţi aşa!, nu trecem mai departe, că aici e ditamai subtilitatea lui Najib el Lakis şi a acoliţilor lui, începând cu Bogdan Drăgoi şi alaiul din spatele său:

AGA care a făcut trotuarul, din 28.04.2020, prezidată de vicepreşedintele SIF Oltenia Cristian Buşu, a respins distribuirea dividendului, în timp ce AGOA concomitentă prezidată de Tudor Ciurezu a aprobat-o.

Lista acţionarilor întruniţi în faţa sediului Societăţii de Investiţii Financiare Oltenia S.A. în 28 aprilie 2020, prezidaţi de vicepreşedintele Cristian Buşu este următoarea (Atenţie, publicarea listei mi se pare că este o premieră!, dar s-ar putea să nu fie):

1) Bogdan Drăgoi – SIF1;

2) Străuţ Radu Răzvan – SIF1;

3) Gusta lon Horia – SAI Ceuinvest, reprezentând: FIA Certinvest, FDI Certinvest XT INDEX, FDI Certinvest, BET Fi INDEX Ceuinvest;

4) Albusel Irina – Reprezentant Opus-Chartered Issuances SA;

5) Adrian Danciu – SAI Broker, reprezentând: FII Optim Invest, FII BET-FI INDEX Invest; FDI Prosper Invest;

6) Iliescu Alexandra – Accuro Fund Solutions Ag, AIFM of the Romania Strategy Fund;

7) Buică Nicuşor Marian – SIF 4;

8) Vaitis Ionela – SAI Swiss Capital Asset Management SA, reprezentant FII Active Plus;

9) Marcel Gheorghe – acţionar în nume propriu;

10) Bogdan Dub- acţionar în nume propriu.

Acţionarii menţionaţi constituie grupul de acţiune concertată controlaţi de conducerea SIF1 şi SIF4, care, prin votul identic la toate punctele de pe ordinea de zi a AGOA SIF5, ţinută ad-hoc pe trotuar, se încadrează în prevederile art. 2 alin. 4 din Legea 24/2017.

Grupul de acţionari precizat deţine 27,48% din capitalul social, respectiv 30,54% din totalul drepturilor de vot valide la Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din 28 aprilie 2020, au aceeaşi sursă de finanţare (SIF1 şi SIF4) şi sunt prezumaţi că acţionează în mod concertat întrucât “s-au angajat într-o activitate care este de fapt o cooperare cu scopul de a exercita o politică comună”, în sensul că au exercitat o politică de vot identică pentru respingerea situaţiilor financiare, a distribuirii de dividende şi a tuturor celorlalte puncte de pe ordinea de zi, în detrimentul tuturor celorlalţi acţionari ai societăţii.

Concertarea ostilă organizată de SIF1 contra SIF5 a fost subiectul articolului “Dormi liniştit ASF! Lakis lucrează pentru tine!”, din BURSA la data de 23.04.2020 (Vezi: Dormi liniştit ASF! Lakis lucrează pentru tine!), unde am publicat o schemă grafică ce arată felul în care SIF Banat Crişana şi SIF Muntenia au finanţat un snop de unsprezece fonduri de investiţii, ca să preia prin ele controlul asupra SIF Oltenia.

Concertarea este, după Zidul Chinezesc, a doua construcţie vizibilă de pe Lună, cu ochiul liber (Zidul Chinezesc este o construcţie omenească).

Monsieur Jardinier, poreclit şi “vicepreşedintele ASF Grădinescu”, nu o vede nici când i-o desenez în BURSA.

I-o mai dau o dată şi aici, că în astea cinci luni care au trecut de când am publicat-o, deşi poate că nu a văzut-o când i-a stat în faţă şi sigur nu a înţeles-o, poate că a şi uitat-o şi e păcat că e frumoasă.

Curiozităţi turistice: când te duci în China, vizitezi Zidul Chinezesc, când vii în România, examinezi desenul concertării din jurul SIF Oltenia pe care nu o vede “vicepreşedintele ASF Gabriel Grădinescu” – ce distracţie!

SIF Banat Crişana şi SIF Muntenia repetă scenariul din balada Mioriţa, într-o acţiune de concurenţă neloială contra SIF Oltenia

ACOLIŢII LUI LAKIS VOR SĂ APROBE ÎN AGA CEEA CE CONTESTĂ ÎN INSTANŢĂ

Între 01.07.2020 şi 16.07.2020, SIF Oltenia a distribuit dividende unei părţi din acţionarii cărora li se cuvin, proces care a fost sistat în urma hotărârii Curţii de Apel Craiova să suspende toate deciziile AGA prezidate de Ciurezu, la 28 aprilie 2020, deoarece au fost contestate de extratereştrii de la SIF Banat Crişana & SIF Muntenia.

Procesul este în desfăşurare.

Dar, acoliţii lui Lakis sunt nerăbdători şi nu aşteaptă soluţionarea contestaţiei de către instanţa judecătorească, ci în AGA din 12 octombrie, cer revocarea deciziilor pe care le-au contestat în instanţă judecătorească, după care cer adoptarea lor.

Este un model mai extraterestru de logică, care se cere explicat:

1. Ceri instanţei judecătoreşti anularea deciziilor AGA din 28.04.2020 de aprobare a situaţiei financiare a SIF Oltenia, de repartizare şi distribuire a dividendelor;

2. Ceri ca AGA din 12 octombrie să revoce aceleaşi decizii pe care ai cerut instanţei să le anuleze (deci, vrei ca instanţa judecătoreasca să rămână cu sarcina ridicolă să anuleze decizii revocate);

3. Ceri ca AGA din 12 octombrie să-ţi revoce propriile decizii din AGA care a făcut trotuarul pe 28.04.2020, prin care ai respins situaţia financiară a SIF Oltenia, repartizarea şi distribuirea dividendelor (deci, vrei să revoci respingerea, deşi instanţei judecătoreşti îi ceri să respingă ceea ce vrei să revoci);

4. Vrei ca AGA din 12 octombrie să aprobe exact aceeaşi situaţie financiară a SIF Oltenia şi deciziile de repartizare şi distribuire a dividendelor, pe care le-ai respins tu în AGA care a făcut trotuarul, decizii care ai cerut să fie anulate de instanţă şi revocate de aceeaşi AGA în care vrei… să le aprobi.

Este greu de urmărit, dar merită!

Nu-i aşa că nu e omenesc?!

Cu o asemenea tâmpenie monumentală nu cred că ne mai putem întâlni vreodată, lucru pentru care, totuşi, nu ar trebui să bag mâna-n foc.

Pentru că tot aşa am crezut şi pe 28 aprilie, când am aflat că Cristian Buşu, care a prezidat AGA care a făcut trotuarul şi care a respins situaţiile financiare şi a semnat procesul verbal de acolo, a participat concomitent şi la AGA prezidată de Ciurezu şi a aprobat situaţiile financiare şi a semnat şi procesul verbal de dincolo, care este contradictoriu.

Acest detaliu mi se pare o raţiune suficientă ca să numesc AGA pe care a prezidat-o Buşu pe trotuarul din faţa sediului SIF Oltenia drept “AGA care a făcut trotuarul”.

În opinia mea, este doar circ şi este nulă de drept şi nu poate fi luată în serios hotărârea de atragere a răspunderii administratorilor, printre care s-a numărat şi preşedintele Bursei de Valori Bucureşti Radu Hanga şi căruia nimanui nu i-a trecut prin cap să-i ceară retragerea din funcţie, pentru că toată lumea, toată, fără excepţie, a ştiut că treaba asta este circ şi balamuc deliberat, făcut de nişte miştocari conduşi de un preşedinte de SIF care are drept consultant un infractor manipulator.

BALAMUCUL ILEGALITĂŢII ŞI AL CONCURENŢEI NELOIALE

Impresia de balamuc pe care o lasă aceste intenţii ale discipolilor consultantului infractor Najib el Lakis este atât de puternică, încât pune în umbră timidele mele observaţii în număr total de două:

A) AGA nu poate revoca legal hotărârile altei AGA, din acelaşi motiv pentru care dividendul nu poate fi decis pentru o dată anterioară deciziei;

B) Cooperativa SIF Banat Crişana & SIF Muntenia & ASF (vă spun mai încolo şi implicarea în caz a lui Monsieur Jardinier de la ASF-ul care ticăie tic-tac!) urmăreşte pe faţă destabilizarea activităţii SIF Oltenia, hărţuind conducerea concurentă cu tâmpenii monumentale, sub ameninţarea atragerii răspunderii tuturor administratorilor, cu excepţia lui Cristian Buşu (excepţia nu are vreun motiv oficial, ci doar un motiv vizibil – fiind incoerent, este omul lui Drăgoi în echipa concurentă a lui Ciurezu).

Este un caz clasic de preluare ostilă a controlului asupra unui concurent, pentru destabilizarea activităţii şi dezorganizarea conducerii.

Este o cale deschisă în februarie 2014, când ASF a îndepărtat interdicţia achiziţiilor încrucişate de acţiuni SIF.

MONSIEUR LE JARDINIER CASTREAZĂ LEGEA

Preşedintele SIF Oltenia Tudor Ciurezu este responsabil pentru includerea pe ordinea de zi la AGA din 12 octombrie a unor puncte care constituie ilegalităţi.

Punctul din Convocatorul AGA din 12 octombrie care să decidă distribuirea dividendului acţionarilor înregistraţi la 12 iunie este o ilegalitate pe care Ciurezu a semnalat-o la ASF, într-o Adresă oficială.

Punctele din Convocatorul AGA din 12 octombrie prin care să revoce hotărârile unor AGA din 28 aprilie reprezintă alte ilegalităţi semnalate de Ciurezu la ASF în Adresa oficială.

De când Ciurezu şi personalul administratorului SIF Oltenia au fost amendaţi în repetate rânduri (pentru că nu au dat curs intenţiilor ostile ale concurenţilor SIF Banat Crişana & SIF Muntenia cu sume interesante, mergând până la 18 mii de euro pe cap de amendat), a devenit o obişnuinţă ca SIF Oltenia să se adreseze oficial la ASF, ca să primească indicaţii cum să procedeze ca să nu mai primească amenzi.

Cel care răspunde acestor solicitări este, invariabil, cel căruia i se spune “vicepreşedintele Gabriel Grădinescu”.

Pe Bogdan Drăgoi l-am întrebat direct, cu doi ani şi jumătate în urmă: “Este acest Grădinescu competent în materia pieţei de capital?”

Drăgoi a evitat răspunsul explicit şi mi-a spus râzând cu tâlc: “Să zicem că este un om cumsecade”.

Ei bine, acest “om cumsecade” răspunde adreselor oficiale ale SIF Oltenia într-un mod autocontradictoriu.

De exemplu, într-o Adresă de răspuns din 24 iunie, Grădinescu spune aşa:

A. “Libertatea de apreciere a administratorilor se limitează în verificarea îndeplinirii celor două cerinţe prevăzute de art. 92 alin.3 din Legea nr. 24/2017 pentru vaIiditatea cererii, respectiv acţionarii să deţină cel puţin 5% din capitalul social […], iar aprobarea rezoluţiilor propuse să fie de competenţa adunării generale a acţionarilor (AGOA sau AGEA, după caz)”.

După care, în aceeaşi Adresă, uită de condiţia că rezoluţiile propuse să fie de competenţa adunării generale a acţionarilor şi o elimină din competenţa administratorilor:

B. “Potrivit prevederilor legale şi statutare incidente, administratorii societăţii au obligaţia de a da curs întocmai solicitării acţionarilor cu deţinerea calificată prevăzută de lege, astfel cum a fost formulată, aceştia neavând dreptul de a interveni asupra rezoluţiilor propuse de acţioneri, în sensul cenzurării acestora, adunarea generală a acţionarilor fiind singurul organ decizional în masură să se pronunţe cu privire la admiterea/respingerea acestora”.

La punctul B. Grădinescu a castrat legea pe care tocmai o invocase la punctul A. – în mod clar, el neagă competenţa departamentului juridic al administratorului, căruia îi este propriu să constate dacă nu cumva rezoluţiile propuse în AGA sunt contrare legii şi deci nu pot fi puse în dezbaterea AGA.

După Grădinescu, dacă Bogdan Drăgoi propune în AGA să-i dea o măciucă-n cap lui Nicu Buică, atunci AGA poate să dezbată această rezoluţie care nu este de competenţa AGA, dacă Bogdan Drăgoi are 5% din SIF Oltenia (cred că are).

Precizez că, deşi este a doua oară când dau acest exemplu, nu am nimic de împarţit cu Drăgoi şi cu atât mai puţin cu Buică, pe care îl şi simpatizez, cunoscându-l de vreo 25 de ani, de pe când era mic şi vesel.

ÎNCHEIEREA CARE DESCHIDE ALTE ORIZONTURI

Cazul mutilării pieţei noastre de capital reclamă mai multă energie jurnalistică decât îi pot dedica, nu ştiu cum să-i determin pe colegii din presă să se scuture de servilism şi laşitate.

Există părerea formulată de unii experţi autentici ai pieţei noastre de capital, conform căreia structura financiar-administrativă, o adevărată caracatiţă dezvoltată în jurul SIF1- 4, BVB şi ASF, cu legături în diverse zone ale societăţii, mediului politic şi de afaceri (cu o legătură specială în coloana de afaceri libaneze în România) a ajuns la un nivel de putere şi influenţă la care nu mai poate fi deranjată de structurile uzuale de protecţie ale societăţii.

Unele comentarii publicate pe site-ul BURSA converg către această opinie “ezoterică”.

Tuturor acestora vreau să le atrag atenţia că suntem parte a Uniunii Europene.

Este unul dintre puţinele avantaje pe care le recunosc apartenenţei la UE.

Sursa stire bursa.ro

Related posts

INVESTITIE IN CORECTITUDINE Fotbalul autohton se dă cu VAR

stirile24

Gabriela Firea cere măsuri suplimentare pentru diminuarea răspândirii coronavirusului – 10.03.2020

stirile24

AGENŢIE ONU: Zeci de milioane de oameni riscă să îşi piardă locurile de muncă din cauza pandemiei de coronavirus – 27.03.2020

stirile24