Cele mai noi stiri online
Entertainment

Informații utile despre firme

Fabrica-de-Firme este alături de tine și te ajută să iei cele mai bune decizii în legătură cu infiintare firme Bucuresti. Daca ești interesant de infiintare SA sau de acte infiintare ONG citește articolul următor.

O organizaţie neguvernamentală (ONG) este formată din mai multe structuri juridice de natură privată, care nu fac parte din categoria instituţiilor statului, şi care poate lua decizii în nume propriu şi de a răspunde legal pentru aplicarea acestora.

Etapele principale pentru infiintarea ONG-ului

Etapa juridică este reprezentată de colaborarea cu instanţa de judecată. În această etapă instanţa are rolul de a pronunţa hotărârea de admitere a cererii sau de respingere motivată de aceasta. Procedură durează aproximativ 2 zile de la depunere, iar încheierea poate fi supusă căii de atac a recursului în termen de 5 zile de la pronunţare sau de la comunicare.

Etapa extrajuridică se desfăşoară în faţa notarului, al cărui rol este de a aproba şi a autentifica înscrisurile prezentate de către reprezentanţii organizaţiei, şi anume statutul şi actul constitutiv.

Pe lângă aceste două etape principale există și câțiva pași importați pe care trebuie să-I puneți la punct.

Alegerea formei asociative.

În România, organizațiile non-guvernamentale au trei forme de existență: asociație, fundație și federație. Dintre toate, cea mai răspândită formă de organizare este fundația.

Rezervarea denumirii ONG-ului

Rezervarea denumirii se realizează prin obținerea unei dovezi de la Ministerul Justiției, care atestă faptul că denumirea este legală și nu aparține unui alt ONG. Această dovadă se obține prin depunerea unei cererii, iar termenul de răspuns este de maxim 5 zile și va fi valabilă 3 luni de la data când a fost emisă.

Alcătuirea Actului Constituitv și al Statutului Social

În esență, Actul Constitutiv reprezintă hotărârea membrilor fondatori de a înființa organizația non-guvernamentală, atribuind în același timp și funcțiile de conducere. În schimb, Statutul Social definește scopul și obiectivele organizației, drepturile membrilor fondatori, menționând în același timp patrimoniul și sediul.  Obținerea cazierului fiscal reprezintă o altă etapă și trebuie solicitat de la toți membrii fondatori, având termen de valabilitate de 30 de zile de la data emiterii.

După ce au fost parcurse toate etapele și procedurile, asociația sau fundația va putea încheia acte juridice în mod valabil, beneficiind astfel și de diverse operațiuni de finanțare, în condiții legale.

Cu ajutorul consulanților de la Fabrica-de-Firme, procedura va dura 45 de zile și costurile sunt de 1500 lei cu onorariu inclus.

Infiintare SA

Societatea pe acţiuni  (SA) este acea societate constituitã prin asocierea mai multor persoane, care contribuie la formarea capitalului social prin anumite cote de participare reprezentate prin titluri, numite acţiuni, pentru desfãşurarea unei activitãţi comerciale, în scopul împãrţirii beneficiilor, şi care rãspund pentru obligaţiile sociale numai în limita aportului lor.

Infiintarea  unui S.A.  cuprinde, aproximativ, aceleasi etape  ca si in cazul unui SRL, cu deosebirea ca o societate pe actiuni poate avea minim 2 actionari, care pot fi persoane fizice sau juridice romane sau straine, iar  capitalul  social  minim este  echivalentul a 25.000 Euro.

Actul constitutiv al unei societati pe actiuni va cuprinde toate datele cerute pentru un SRL cu urmatoarele precizari: capitalul social varsat de fiecare actionar nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris. Restul de capital social va trebui varsat in termen de 12 luni de la inmatriculare. În plus fata de SRL, actul constitutiv al unei societati pe actiuni va trebui sa cuprinda: specificarea daca actiunile sunt nominative sau la purtator; daca sunt mai multe categorii de actiuni se vor arata numarul, valoarea nominala si drepturile conferite fiecarei categorii de actiuni; garantia pe care administratorii sunt obligati sa o depuna; numele, prenumele, locul si data nasterii,domiciliul si cetatenia cenzorilor (daca sunt persoane fizice); denumirea ,sediul si nationalitea cenzorilor (daca sunt persoane juridice).

Related posts

A dat lovitura! Prietenele ei din tara sunt anchetate pentru prostitutie, dar ea se pozeaza pe yacht-ul lui Will Smith!

stirile24

Nu te asteptai la una ca asta!

stirile24

Andrei Ursachi un adevarat Bussines Angel

stirile24