Cele mai noi stiri online
Revista Presei

Recomdările Consiliului Concurenţei pentru stimularea pieţei de publicitate mobiliară – 09.07.2020

Consiliul Concurenţei a constatat, în urma unei anchete sectoriale, că anumite condiţii de acces pe piaţa serviciilor de înscriere a avizelor de ipotecă sau alte garanţii reale mobiliare în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară – RNPM sunt excesive, reprezentând reale bariere la intrarea pe piaţă şi, ca urmare, a elaborat o serie de recomandări pentru stimularea concurenţei pe această piaţă, potrivit unui comunicat de presă.

RNPM, fosta Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, este un sistem informatizat de evidenţă a garanţiilor reale mobiliare şi de publicitate a actelor şi operaţiunilor juridice prevăzute de lege.

Prin înscrierea în această bază de date, creditorii ipotecari fac publică existenţa unei ipoteci mobiliare asupra unui bun şi obţin un rang de prioritate pentru situaţia în care bunul ipotecat este executat silit.

Înscrierea în RNPM se poate face prin intermediul unui operator autorizat al Registrului sau a unui agent împuternicit al acestuia, în urma completării unui formular de aviz de ipotecă şi achitând o taxă şi un tarif stabilit de operator/agent.

Practic, înscrierea în RNPM a avizelor de garanţie reprezintă o simplă activitate administrativă şi nu presupune controlul de legalitate asupra datelor cuprinse în formularul de înscriere.

Ministerul Justiţiei, în calitate de autoritate de supraveghere a acestei pieţe, a încredinţat operarea RNPM unor operatori în baza unor criterii de acces care, în timp, s-au dovedit a fi adevărate bariere la intrarea pe piaţă.

În aceste condiţii, Consiliul Concurenţei recomandă eliminarea criteriului privind acoperirea teritorială de către cei care doresc să intre pe piaţă, deoarece o astfel de cerinţă nu se mai justifică. În situaţii speciale şi din considerente de interes public, în urma unei analize obiective, Ministerul Justiţiei, în calitatea sa de autoritate de supraveghere, poate institui funcţionarea unor birouri într-un regim special, la un tarif reglementat, aminteşte comunicatul de presă.

În prezent, pentru a putea activa pe piaţă, un operator are obligaţia să încheie o poliţă de răspundere profesională de minim un milion de euro, nivel disproporţionat în raport cu riscul asumat de către cei care efectuează o astfel de activitate cu caracter pur administrativ. În acest fel, se limitează intrarea pe piaţă a unor potenţiali operatori, ceea ce ar permite o mai bună manifestare a concurenţei.

Ca urmare, autoritatea de concurenţă recomandă ca limita minimă a poliţei privind răspunderea profesională să se fie stabilită proporţional cu riscul real pe care şi-l asumă cel care efectuează înregistrarea în RNPM, plecând de la un pachet minim de riscuri, identificat printr-o analiză obiectivă, pe baze statistice istorice.

În acelaşi timp, aceşti operatori au agenţi împuterniciţi care furnizează în mod direct şi efectiv serviciile de înscriere în RNPM.

Dacă până în anul 2018, chiar şi pe fondul intervenţiei unor operatori asupra tarifelor practicate de agenţii lor, exista o oarecare concurenţă între agenţi, odată cu modificarea legislaţiei şi plafonarea tarifelor la un nivel minim, s-a ajuns la o uniformizare a tarifelor în piaţă, eliminând orice formă de concurenţă prin preţ.

Astfel, Consiliul Concurenţei susţine eliminarea oricărei forme de intervenţie asupra tarifelor cu caracter comercial, respectiv menţinerea acesteia doar în acele situaţii cu caracter special, în care activitatea de înregistrare în RNPM are caracter de serviciu public.

Sursa stire bursa.ro

Related posts

PREŞEDINTELE AAR: Aeroporturile din România vor avea nevoie de investiţii – 16.01.2020

stirile24

VICEGUVERNATORUL BNR, LEONARDO BADEA: Tehnologia 5G ar putea fi declicul de dezvoltare a economiei – 31.10.2019

stirile24

Parcursul acţiunii SCD la BVB – 03.02.2020

stirile24